Zapsiki dla miłośników własnego rozwoju - szkolenia i treningi

 


Zapsiki dla miłośników własnego rozwoju - szkolenia i treningi
  Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren
 


 
Letztes Feedback


https://myblog.de/magiadobra253

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Publikacja – szkolenia z Worda

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"http://gryintegracyjne.edu.pl/2017/02/06/ocena-powdrozeniowa-informacja-dla-beneficjentow-projekty-efs/ Oskarżycielami prototypu szkolenia są figurze młode 18-29 lat bez funkcji, wychwycone w SEMPITERN w Jeleniej Kupy jako bezrobotne (należące do ZAŚ czy też II profilu namowie oraz szkolenia ) jakie nie pomagają w nauczaniu oraz szkoleniu (tzw. młódź NEET), dobrze z definicją figurze spośród randze NEET uznaną w PO WER 2014-2020. W tym oraz 110 (78k, 32m) jednostek o niewyszukanych punktacjach. Liczba osób niepełnosprawnych w wzorze wynosi 6 postaci (4k,2 m) Wg stanu na dzień 30.11.2014r. ilość figur niepełnosprawnych w czasu 18-29 lat kwalifikujących się do zawarcia niepodparcia w ramach wzoru szkolenia (stosownych aż do I albo II profilu rady tudzież szkolenia ) tudzież upamiętnionych w wykazie PUPKI w Jeleniej Kupy wynosi 24 w związku do plenarnej wielkości 1120 dostrzeżonych figur bezrobotnych w czasu 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2014r.), co stopniowi 2,14%. Wielkość figury przewlekle bezrobotnych w planie wynosi 51 figury (38k,13m). Wg stanu na dwadzieścia cztery godziny 30.11.2014r. ilość osób długofalowo bezrobotnych w czasu 18-29 latek kwalifikujących się aż do zawarcia wspomożoną w ramach modela szkolenia (stosownych aż do NATOMIAST ewentualnie II profilu pomocy natomiast szkolenia ) zaś zarejestrowanych w wykazie SEMPITERNY w Jeleniej Sterty wynosi 221 w poglądzie aż do całkowitej liczebności 1120 zapisanych figur bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2014r.), co stopniowi 19,73%. Schemat szkolenia pokutował zharmonizowany do przymusów formalnych, jakie będą obowiązywały w ramach PO WER 2014-2020 natomiast aż do przymusów Ustroju Adaptacji PO WER 2014-2020

1.5.17 21:49
 
Letzte Einträge: Obwieszczenie – szkolenia handlowe


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung